Regulamin serwisu

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu lub Strony oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystanie z Serwisu lub Strony oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Strony.

Serwis lub Strona służą do świadczenia usług dla Użytkowników zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących działania Serwisu lub Strony, Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub Strony.

 1. Definicje
  1. Serwis lub Strona - strona internetowa lub aplikacja mobilna udostępniona przez Administratora w celu świadczenia usług dla Użytkowników.
  2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu lub Strony.
  3. Konto - indywidualny profil Użytkownika w Serwisie lub Stronie, zabezpieczony hasłem, służący do korzystania z usług oferowanych przez Serwis lub Stronę.
  4. Administrator - osoba fizyczna lub prawna, która zarządza Serwisem lub Stroną oraz odpowiada za ich funkcjonowanie i utrzymanie.
  5. Regulamin - niniejszy dokument, który określa zasady korzystania z Serwisu lub Strony oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu lub strony internetowej (dalej zwanej "Serwisem").
  2. Serwis jest prowadzony przez właściciela domeny www.potwierdzamgre.pl.
  3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Warunki korzystania z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po wcześniejszym założeniu konta lub bez rejestracji.
  2. W przypadku korzystania z Serwisu bez rejestracji, nie jest wymagane podawanie danych osobowych.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa oraz zasad netykiety.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich treści oraz blokowania dostępu do Serwisu w przypadku naruszenia regulaminu.
 4. Odpowiedzialność Serwisu
  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przerwania działania Serwisu.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką prywatności Serwisu.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Usuwanie konta
  1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto w Serwisie lub Stronie.
  2. Aby usunąć konto, użytkownik musi złożyć wniosek o usunięcie konta, który zostanie zrealizowany przez administratora Serwisu lub Strony.
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości użytkownika przed usunięciem konta.
  4. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych i treści przesłanych przez użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
  5. Administrator Serwisu lub Strony zastrzega sobie prawo do zachowania danych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.